logotyp

Nasze atuty

  • Profesjonalni i rzetelni
  • Atut6
  • Wyróżnienie na targach Frankfurt 2016 za pro­duk­ty GOLO
  • Złoty Medal 2012 MTP dla Testera X-431 Diagun
  • Złoty Medal 2016 MTP dla interfejsu GOLO
  • Gepard Biznesu 2001
  • k.png
  • x861www
  • baner

Koncepcja tworzenia nowego obiektu warsztatowego i adaptacji istniejącej infrastruktury obiektu. (cz.II)

 

Obecnie sporo realizowanych jest inwestycji tworzenia warsztatu samochodowego prowadzonych zupełnie od zera, czyli włącznie z budową obiektu warsztatowego. Zdecydowana większość nowo powstających jednak serwisów samochodowych realizowana jest jednak w efekcie adaptowania istniejących budynków i powiązanej z nimi infrastruktury. To rozwiązanie organizacyjne nie jest wymarzoną koncepcją właścicieli warsztatów, jednak ze względu na ograniczone zasoby finansowe, jest jedyną szansą na stworzenie własnego warsztatu i początek działalności w tym sektorze usług, czy rozszerzenie prowadzonego dotychczas jeszcze na mniejszą skalę zakresu usług motoryzacyjnych.

            Zaadoptowanie istniejącego obiektu (zespołu garaży, budynku gospodarczego, części większej hali, itp.) to bardzo poważne wyzwanie, zwłaszcza w przypadku budynków o ograniczonych możliwościach przebudowy. Ta koncepcja organizacji warsztatu samochodowego może obejmować zarówno budynki będące własnością inwestora, jak również i przez niego wynajmowane.

            W obu przypadkach, gdy powierzchnia i wysokość obiektu jest wystarczająca, a rozmieszczenie pomieszczeń umożliwia ustawienie określonej ilości samochodów należy w pierwszej kolejności rozeznać się odnośnie formalnych i technicznych możliwości zorganizowania w nim warsztatu samochodowego. W przypadku adaptacji wynajmowanego obiektu istotne jest również rozpoznanie terenu jego lokalizacji.

            Adaptacja istniejącego obiektu na warsztat samochodowy w związku z obowiązującymi przepisami budowlanymi, dotyczącymi budynku i planowanych dla niego funkcji niesie za sobą konieczność przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. W pierwszej kolejności należy ustalić aktualne przeznaczenie budynku, czyli tytuł, jaki został wpisany w dopuszczeniu obiektu do użytkowania. Można także sprawdzić opisy obiektu na planie terenu lub w wystąpieniu o pozwolenie na budowę, jeśli zachodzi pewność, że nie była w międzyczasie przeprowadzona żadna procedury zmiany sposobu użytkowania.

            Jeśli budynek miał inne przeznaczenie niż warsztat, wówczas konieczne będą z pewnością do załatwienia odpowiednie formalności budowlane. Na tym etapie załatwiania formalności trzeba ustalić dostęp do obiektu niezbędnych do funkcjonowania warsztatu przyłączy medialnych, a jeśli takowe są, czy ich parametry są wystarczające.

W związku z tym należy opracować tzw. bilans technologiczny wszystkich instalacji obiektu (wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej itp.). Wyszczególnić należy więc całe wyposażenie techniczne, czyli wszystkie urządzenia, które mają być użytkowane w obiekcie. W odpowiednich rubrykach określić należy parametr instalacji danego urządzenia. Po wypełnieniu takiego zestawienia zsumować trzeba wszystkie parametry, wskutek czego uzyskane zostanie całkowite, maksymalne zapotrzebowanie obiektu na instalacje medialne.

            Dodatkowo wyróżnić należy urządzenia, które muszą pracować jednocześnie, dzięki czemu uzyskać można minimalny poziom zapotrzebowania na media. Następnie należy sprawdzić aktualne możliwości ich dostarczenia oraz ewentualne warunki ich zwiększenia, jeśli zachodzi taka konieczność.

            Kolejnym krokiem na drodze adaptacji obiektu na warsztat samochodowy jest opracowanie planu zagospodarowania pomieszczenia lub pomieszczeń, jeśli jest ich więcej. Posłużyć ma on do stworzenia własnej wizji funkcjonowania warsztatu oraz ułatwić oraz ułatwić udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o wydanie warunków technicznych dla obiektu w przypadku zmiany sposobu jego użytkowania. Warunki, takie określane są przez właściwe władze (Starostwo Powiatowe lub Urząd Miejski) na podstawie wniosku, w którym określić należy między innymi: rodzaj napraw, rodzaj działalności, ilość stanowisk, wielkość zatrudnienia itp. W otrzymanej od Urzędu, na podstawie złożonego wniosku, decyzji określone zostają wszystkie warunki do spełnienia, w celu zmiany sposobu użytkowania obiektu oraz narzucone, jeśli zajdzie taka konieczność wykonanie dodatkowych opracowań formalnych (np. raportu o oddziaływaniu obiektu na środowisko naturalne).

            Do otrzymania zgody na adaptację (przeznaczenie) istniejącego obiektu na warsztat samochodowy konieczne jest przeprowadzenie dalszych działań, które zaczynają się na tym etapie inwestycji wiązać z ponoszonymi kosztami. Dalsze kroki związane są z wykonaniem projektu budowlanego. Załatwienie wszelkich formalności w tym zakresie trzeba zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, przekazując mu pełnomocnictwo w tym zakresie. Projektant kompletuje odpowiednie dokumenty: mapy terenu, dokumentacje obiektu (rzuty i przekroje), opinię konstruktora, projekty zmian instalacji wewnętrznych. Opiniowane jest to następnie przez rzeczoznawcę ds. ppoż, sanepid itd. i składany jest wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu wraz z zebraną dokumentacją. Po uprawomocnieniu się decyzji Urzędu, możliwe są prace adaptacyjne wewnątrz. W przypadku jednak, gdy elementy konstrukcyjne budynku wymagają zmiany, czy, gdy konieczne jest doprowadzenie nowych instalacji zewnętrznych wymagana jest pełna procedura wystąpienia o pozwolenie.

            Wszystkie zawarte w projekcie warsztatu rozwiązania konstrukcyjne pomieszczeń i realizowane w nich procesy technologiczne i funkcje organizacyjne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi i wytycznymi stosowanych ustaw i rozporządzeń. Wielkości poszczególnych pomieszczeń (szatni, dróg ewakuacyjnych) ilość ubikacji, czy wyjść pożarowych odpowiadać musi obowiązującym przepisom nawet kosztem poważnych przeróbek budowlanych.  Obwody zasilania i zabezpieczenia urządzeń muszą spełniać odpowiednie normy. Pomieszczenia muszą posiadać właściwą wentylację i oświetlenie.

            Przy adaptacji obiektu na warsztat samochodowy trzeba wykazać się elastycznością przy doborze dostępnych rozwiązań organizacyjnych. Adaptacja obiektu to zdecydowanie inny rodzaj prac projektowych i koncepcyjnych niż w przypadku budowy nowego warsztatu od zera.

            Po zakończonym procesie adaptacyjnym obiektu właściciel warsztatu zobligowany jest do dokonania stosownych odbiorów urzędowych. Należy uzyskać zgodę na wytwarzanie odpadów stałych i niebezpiecznych oraz dopuścić do użytku instalację grzewczą i wentylacyjną, uzyskać pozwolenie na wprowadzenie gazów i płynów do atmosfery, a także zgłosić do UDT podnośniki. Pamiętać trzeba również o zgłoszeniu i zalegalizowaniu odpowiedniego sprzętu ppoż, powiadomieniu Państwowego Inspektoratu Pracy i Sanepidu (oczywiście dopiero w przypadku zatrudnienia pracowników, choćby jednego).

© Launch Polska 2017. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies