logotyp

Nasze atuty

  • Złoty Medal 2012 MTP dla Testera X-431 Diagun
  • Profesjonalni i rzetelni
  • Atut6
  • Złoty Medal 2016 MTP dla interfejsu GOLO
  • Gepard Biznesu 2001
  • Wyróżnienie na targach Frankfurt 2016 za pro­duk­ty GOLO
  • twc
  • k.png
  • x

Nowe rozwiązania w zakresie diagnostyki systemów elektronicznych.

 

Elektroniczne systemy sterujące pojazdów i magistrale transmisji danych są obecnie najszybciej rozwijającym się technologicznie ogniwem konstrukcji współcześnie produkowanych pojazdów samochodowych. Są one w dzisiejszych samochodach praktycznie obecne we wszystkich istotnych mechanizmach i podzespołach.

Ich zastosowanie gwarantuje coraz większe bezpieczeństwo jazdy i podwyższa znacznie komfort prowadzenia pojazdów, a także zapewnia zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziaływania samochodów na środowisko naturalne. Niestety dla użytkowników pojazdów, a zwłaszcza warsztatów i serwisów zajmujących się obsługą serwisową i naprawą aut są źródłem wielu problemów przy diagnozowaniu, wykrywaniu i usuwaniu usterek oraz naprawach pojazdów.

Współcześnie stosowane w samochodach zintegrowane elektroniczne systemy sterowania, oparte na technice mikroprocesorowej umożliwiają nadzór i kontrolę w czasie rzeczywistym nad przebiegiem zachodzących w poszczególnych podzespołach i mechanizmach pojazdu procesów oraz ewentualną ich bieżącą korektę i modyfikację, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Centralny sterownik tego typu układu posiada tzw. funkcję samodiagnozy , umożliwiającą ciągłe monitorowanie sygnałów zbieranych z poszczególnych czujników wszystkich systemów sterowanych elektronicznie i porównywanie ich z danymi zapisanymi w oprogramowaniu swojej pamięci. W przypadku wykrycia istotnych rozbieżności pomiędzy zebranymi informacjami, a tymi wzorcowymi zapisanymi w pamięci, sterownik generuje tzw. kod usterki wraz z parametrami pracy danego układu w którym usterka wystąpiła.

Obsługa serwisowa elektronicznych systemów sterowania, a tym samym zdecydowanej większości układów i podzespołów współcześnie eksploatowanych pojazdów samochodowych sprowadza się w gruncie rzeczy przede wszystkim do nawiązania komunikacji ze sterownikiem centralnym pojazdu poprzez specjalistyczny zewnętrzny przyrząd diagnostyczny. Jest to możliwe poprzez wpięcie wtyczki diagnostycznej przyrządu do złącza diagnostycznego pojazdu.

Zwykłe czynności diagnostyczne realizowane są dzięki odczytaniu kodów błędów zapisanych w pamięci sterownika i parametrów bieżących poszczególnych systemów. Do tego celu wykorzystywane są w praktyce warsztatowej proste czytniki kodów usterek. Do realizacji zdecydowanie bardziej zaawansowanych funkcji diagnostyczno-obsługowych konieczne jest użycie znacznie bardziej rozbudowanych przyrządów diagnostycznych, zwanych potocznie testerami diagnostycznymi. Pozwalają one między innymi na realizację takich funkcji diagnostycznych, jak choćby przypisywanie nowych elementów systemów elektronicznych po ich wymianie, czy kodowanie elementów systemu.

Pierwsze, stosowane w przeszłości przyrządy diagnostyczne do obsługi elektronicznych systemów sterujących pojazdów samochodowych wykonane były w postaci interfejsów, czyli specjalnych przystawek elektronicznych przystosowanych do współpracy z komputerami typu PC. Wykorzystywały one możliwości mikroprocesora współpracujących z nimi komputerów oraz ich systemy operacyjne.

Najczęściej obecnie wykorzystywane w praktyce warsztatowej przyrządy diagnostyczne wykonane są w postaci niezależnych, w pełni samodzielnych urządzeń opartych na technologii mikroprocesorowej, posiadających własne oprogramowanie.

Najnowszej generacji urządzenia do obsługi elektronicznych systemów sterujących, wprowadzane od niedawna do użytku warsztatowego przybierają postać samej wtyczki, umieszczanej w złączu diagnostycznym, wykorzystującej odpowiednie oprogramowanie diagnostyczne, przygotowane w postaci specjalnej aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym. Funkcje przetwarzania sygnałów odczytywanych ze sterownika pojazdu poprzez złącze diagnostyczne, przejmuje system operacyjny telefonu np. Android. Wymiana danych pomiędzy wtyczką, a telefonem realizowana jest z wykorzystaniem transmisji radiowej.

Tego typu nowatorskie rozwiązanie zastosowano w interfejsie Golo, którego producentem jest firma LAUNCH. Wykonany jest on właśnie w postaci samej wtyczki, wpinanej w złącze diagnostyczne pojazdu. Poza typowymi funkcjami diagnostycznymi (odczyt i kasowanie kodów usterek standardu EOBD, zapisanych w pamięci sterownika oraz podgląd parametrów rzeczywistych), które umożliwia przy wykorzystaniu odpowiedniej aplikacji zainstalowanej na telefonie, daje zupełnie nowe i niespotykane dotychczas na rynku usług motoryzacyjnych możliwości w tym zakresie.

Innowacyjność tego rozwiązania polega na możliwości zdalnego (czyli, bez względu na odległość) diagnozowania pojazdów w pełnym zakresie obsługi, w których w złączu diagnostycznym umieszczony jest interfejs Golo z użyciem innego przyrządu diagnostycznego firmy LAUNCH. Możliwości te daje tester diagnostyczny X-431 PRO, który poza odczytem i kasowaniem kodów usterek we wszystkich systemach pojazdu umożliwia również odczyt parametrów rzeczywistych, przeprowadzenie testów członów wykonawczych, kasowanie inspekcji serwisowych, kodowanie, adaptacje itp.

W trakcie diagnozowania pojazdu, interfejs Golo łączy się bezprzewodowo z telefonem z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji, a dalej z wykorzystaniem sieci internetowej z przyrządem X-431 PRO. Jest to wyjątkowo korzystne rozwiązanie sprzętowe dla diagnostów świadczących usługi dla innych warsztatów samochodowych, zwykle w formie prac realizowanych w formie objazdowej. Posiadanie przez diagnostę testera X-431 PRO daje możliwości przeprowadzania bardzo szerokiej gamy usług diagnostycznych w pojazdach, w których osadzone są w złączach diagnostycznych interfejsy Golo, bez względu na ich lokalizację.

Wszystkie warsztaty i diagności uczestniczący w projekcie Golo mogą korzystać z możliwości wymiany i pozyskiwania informacji technicznych z wykorzystaniem specjalnej do tego celu stworzonej platformy internetowej.

Projekt Golo stworzony został przede wszystkim na potrzeby warsztatów świadczących usługi motoryzacyjne, ale nie tylko. Interfejs Golo przeznaczony jest również dla właścicieli pojazdów, flot samochodowych, firm ubezpieczeniowych i leasingowych oraz transportowych, a także wypożyczalni samochodów. W tym celu zaprojektowany został rozbudowany model interfejsu o nazwie Golo 3. Dzięki zainstalowanej karcie SIM, interfejs ten umożliwia funkcje zdalnego monitorowania pojazdu (jego pełnego przebiegu przejazdu, prędkości i czasu jazdy oraz zużycia paliwa) z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za korzystaniem z tego rozwiązania technicznego przez użytkowników pojazdów jest fakt możliwości uzyskania szybkiej pomocy technicznej w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki technicznej pojazdu na drodze. Możliwe jest bowiem z wykorzystaniem telefonu i aplikacji Golo wyszukanie najbliższego w okolicy warsztatu, zrzeszonego w sieci Golo, czyli posiadającego przyrząd X-431 PRO i skontaktowanie się z nim w celu dokonania przez niego zdalnej diagnozy uszkodzenia pojazdu i ewentualnego ustalenia szybkiego terminu wykonania naprawy (usunięcia usterki) w warunkach drogowych lub jeśli nie będzie innej możliwości w warsztacie.

Uczestnictwo w sieci warsztatów Golo jest również z korzyścią dla nich samych. Umożliwia bowiem pozyskanie całkiem nowych, często zupełnie przypadkowych klientów, bowiem każdy z warsztatów uczestniczących w tym projekcie będzie automatycznie naniesiony w aplikacji obsługującej platformę internetową Golo, z lokalizacją warsztatów w najbliższej okolicy. W przypadku kontaktu telefonicznego takiego przypadkowego klienta, któremu przytrafiło się nieszczęście związane z usterką na drodze, warsztat po wykonaniu zdalnej diagnozy, będzie miał czas przed przybyciem do niego pojazdu z usterką na zamówienie niezbędnych do wykonania naprawy i usunięcia usterki części zamienne oraz odpowiednie zorganizowanie pracy w warsztacie, pozwalające na szybkie przyjęcie nowego klienta.

© Launch Polska 2017. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies