logotyp

Nasze atuty

  • Złoty Medal 2016 MTP dla interfejsu GOLO
  • Gepard Biznesu 2001
  • Atut6
  • Złoty Medal 2012 MTP dla Testera X-431 Diagun
  • Profesjonalni i rzetelni
  • Wyróżnienie na targach Frankfurt 2016 za pro­duk­ty GOLO
  • baner
  • kwb.jpg
  • Tab II gert-
  • baner

Wszystkie obecnie produkowane pojazdy samochodowe wyposażone są w elektroniczne systemy sterujące, kontrolujące i nadzorujące pracą poszczególnych układów i mechanizmów. Wprowadzenie do konstrukcji samochodów układów elektronicznych umożliwiło zdecydowane zwiększenie komfortu jazdy, znaczną poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także zwiększenie osiągów silników oraz znaczne zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji zawartych w spalinach.
    Zastosowanie w pojazdach zaawansowanej technologii w postaci systemów elektronicznych wpłynęło pozytywnie w wielu aspektach w zakresie użytkowania pojazdów, lecz jednocześnie spowodowało powstanie wielu nowych problemów obsługującym je warsztatom i serwisom samochodowym, bowiem w celu zdiagnozowania tych pojazdów konieczne jest posiadanie specjalistycznego przyrządu diagnostycznego, umożliwiającego nawiązanie komunikacji ze sterownikiem pojazdu poprzez specjalne złącze diagnostyczne, w które wyposażony jest każdy współcześnie eksploatowany pojazd. Poza koniecznością posiadania wyspecjalizowanego urządzenia, niezbędna jest również znaczna wiedza obsługującego w zakresie konstrukcji i funkcjonowania tego typu systemów elektronicznych, sterujących pracą wszystkich układów samochodowych.
    Zastosowane w samochodach zintegrowane elektroniczne systemy sterowania oparte są na technice mikroprocesorowej, zapewniającej nadzór i kontrolę w czasie rzeczywistym nad przebiegiem zachodzących w poszczególnych podzespołach i mechanizmach pojazdów procesów oraz ewentualnie ich bieżącą korektę, a także modyfikację, jeśli zachodzi taka potrzeba. Dostarczane, z zastosowanych w tych układach czujników różne sygnały, są przetwarzane w czasie rzeczywistym przez sterownik, w którym następuje równocześnie interpretacja i analiza otrzymywanych danych. Sterownik porównuje otrzymywane wartości z parametrami zapisanymi w swojej pamięci i w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy nimi, wysyła do elementów wykonawczych odpowiednio skorygowane wartości modyfikujące pracę poszczególnych systemów, odpowiedzialnych za funkcjonowanie podzespołów i układów samochodu.
    Te rozbudowane systemy elektroniczne posiadają funkcję „samodiagnozy”, zapewniającą ciągłe monitorowanie otrzymywanych sygnałów, dzięki której w przypadku wykrycia rozbieżności, niemieszczących się w granicach dopuszczalnej tolerancji generowany jest tzw. kod usterki wraz z parametrami pracy, oraz gwarantującą zapalenie się lampki na tablicy wskaźników, informującej kierowcę o wystąpieniu usterki.
    Rozpowszechnienie w konstrukcjach pojazdów samochodowych elektronicznych systemów sterujących doprowadziło do sytuacji, w której nawet najprostsze czynności diagnostyczne, obsługowe i naprawcze muszą być wykonywane wyłącznie z wykorzystaniem odpowiedniego przyrządu diagnostycznego. Dlatego też, obecnie praktycznie każdy warsztat zajmujący się obsługą, serwisowaniem i naprawą samochodów musi posiadać tego typu urządzenie diagnostyczne. Jednak w zależności od specjalizacji prowadzonej działalności i zakresu wykonywanych usług, wykorzystywane są w warsztatach różne przyrządy, umożliwiające wykonywanie różnych funkcji diagnostycznych, uzależnionych od stopnia zaawansowania urządzenia i jego możliwości. Stosowane są więc w zależności od potrzeb proste czytniki kodów usterek, w przypadku warsztatów mechanicznych, czy blacharsko-lakierniczych oraz zaawansowane testery diagnostyczne w przypadku serwisów specjalizujących się w diagnozowaniu i naprawach elektroniki samochodowej.
    Od wielu lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w trakcie okresowych badań technicznych pojazdów na stacjach kontroli pojazdów, konieczne jest przeprowadzenie kontroli pojazdów pod kątem diagnozy systemów elektronicznych przyrządem diagnostycznym zgodnie z protokołem EOBD. Ich celem jest kontrola poprawności funkcjonowania silnika pod kątem spełnienia norm emisji substancji toksycznych, będących składnikami spalin samochodowych.
    W trakcie normalnej eksploatacji samochodów nie ma potrzeby dokonywania diagnostyki z wykorzystaniem przyrządów wykorzystujących komunikację ze sterownikiem pojazdu poprzez złącze EOBD, dopóki nie pojawią się jakiekolwiek problemy z którymkolwiek z systemów i układów pojazdu, co sygnalizowane jest jednoznacznie przez zapalenie się odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników. Jeśli tego typu sytuacja pojawia się, konieczne jest zdiagnozowanie zaistniałej usterki w pojeździe. W tym celu podłącza się specjalistyczny przyrząd do złącza diagnostycznego pojazdu i dokonuje się odczytu zapisanych w pamięci sterownika usterek oraz parametrów pracy układu, przy których wystąpiła usterka. W zależności od otrzymanych informacji podejmowane są dalsze czynności diagnostyczne i naprawcze. Z użyciem bardziej rozbudowanych przyrządów tego typu możliwe jest również przeprowadzenie zdecydowanie bardziej zaawansowanych funkcji diagnostycznych z przypisywaniem nowych elementów systemów elektronicznych po ich wymianie, czy kodowaniem elementów systemów.
Obecnie oferowane na runku wyposażenia warsztatowego przyrządy tego typu oparte są coraz częściej na współpracy z telefonami komórkowymi. Przyrządy te sprowadzają się konstrukcyjnie wyłącznie do samej wtyczki, wpinanej w złącze diagnostyczne pojazdu. Przetwarzanie zbieranych ze sterownika pojazdu informacji realizowane jest przez odpowiednie oprogramowanie diagnostyczne, zainstalowane na telefonie komórkowym z systemem operacyjnym typu Android lub Apple. Wymiana informacji pomiędzy telefonem a interfejsem w postaci wtyczki realizowana jest z wykorzystaniem transmisji radiowej.
    Absolutnie rewolucyjnym obecnie rozwiązaniem na rynku w zakresie możliwości diagnozowania elektronicznych systemów sterujących pojazdów samochodowych jest rozwiązanie proponowane przez wiodącą na rynkach światowych w tym zakresie firmę LAUNCH. Oferowany interfejs diagnostyczny golo wpinany w złącze diagnostyczne pojazdu umożliwia bowiem diagnozowanie pojazdów w tym zakresie na odległość (bez względu na położenie pojazdu) z wykorzystaniem internetu. Przy użyciu telefonu i zainstalowanej na nim aplikacji diagnostycznej golo z wykorzystaniem interfejsu golo wpiętego w złącze diagnostyczne pojazdu możliwe jest odczytanie i skasowanie kodów usterek standardu EOBD zapisanych w pamięci sterownika pojazdu oraz podgląd parametrów rzeczywistych. Podczas komunikacji ze sterownikiem diagnozowanego pojazdu, interfejs golo łączy się bezprzewodowo z telefonem z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji, a dalej z wykorzystaniem sieci internetowej z przyrządem X-431 Pro, który może dokonywać czynności diagnostycznych.
    Działanie interfejsów golo wykorzystuje w praktyce specjalnie stworzoną do tego celu platformę internetową, zrzeszającą użytkowników urządzeń golo (właścicieli pojazdów samochodowych) praz przyrządów diagnostycznych X-431 Pro (warsztaty samochodowe). Dzięki niej możliwa jest z wykorzystaniem odpowiedniego komunikatora wymiana informacji, a także wysyłanie wiadomości z załącznikami (zdjęciami, dokumentami, czy filmami). Wykorzystywane może to być pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego, choćby do uzyskiwania informacji o aktualnych warunkach drogowych, czy pomocy w odnalezieniu celu podróży, a także przekazywaniu sobie wzajemnie danych o niebezpiecznych sytuacjach na drodze (wypadkach)i tworzących się korkach. Wymiana informacji z użyciem tej platformy wykorzystywana jest również do wymiany danych i wzajemnej pomocy przez warsztaty samochodowe posiadające tester diagnostyczny X-431 Pro.
    Rozbudowana wersja interfejsu golo umożliwia posiadająca własną kartę SIM, umożliwia korzystanie z wielu dodatkowych funkcji, przydatnych zarówno samemu użytkownikowi pojazdu, jak również i zarządzającym pojazdami firmowymi. Aplikacja tej wersji interfejsu golo daje możliwość pełnego monitorowania parametrów jazdy pojazdu w którego złączu jest on wpięty, przez zarządzającego na odległość pojazdem. Umożliwia bowiem śledzenie przebiegu pojazdu, prędkości, czasu jazdy oraz zużyci paliwa. Przydatne jest również korzystanie z wielu tzw. funkcji alarmowych, sygnalizujących pozostawienie otwartych drzwi, czy okien, włączonych świateł po unieruchomieniu pojazdu, przekroczenie dopuszczalnej, ustalonej prędkości jazdy oraz poruszanie się poza ustalonym wcześniej dopuszczalnym obszarem. Aplikacja umożliwia również wykrywanie ekstremalnych przyspieszeń i hamowań w trakcie jazdy. Gwarantuje również możliwość analizy kosztów eksploatacji pojazdu.
    Zdecydowanie najważniejszą jednak zaletą stosowania w trakcie eksploatacji pojazdu interfejsów golo jest możliwość uzyskania zdalnej pomocy technicznej ze strony warsztatu. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki na drodze w trakcie jazdy użytkownik pojazdu ma możliwość wyboru z użyciem platformy internetowej golo warsztatu, posiadającego przyrząd X-431 Pro, który ma możliwość zdalnego zdiagnozowania uszkodzonego pojazdu. Po dokonaniu szybkiej, wstępnej analizy diagnostycznej sygnalizowanego przez użytkownika pojazdu uszkodzenia, warsztat może doradzić kierowcy holowanie samochodu lub dalszą, ostrożną jazdę do warsztatu. W przypadku podjęcia decyzji przez kierowcę o wykonaniu naprawy w warsztacie, który dokonał zdalnej diagnozy, ma on czas na zamówienie niezbędnych do naprawy części zamiennych i przygotować się organizacyjnie do wykonania usługi.

© Launch Polska 2017. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies